Úprava vrcholu Lysé hory

Úprava vrcholu Lysé hory

Vážení návštěvníci Lysé hory,

Chceme, aby se vrchol Lysé hory stal ještě přívětivějším místem pro všechny, kteří sem přicházejí. Proto jsme zahájili úpravy chodníku těsně pod vrcholem. Hlavním záměrem je nahradit stávající neupravený povrch z betonu a kamení nově budovaným štětovým chodníkem.
V roce 2024 plánujeme brigády v termínech 7-9.6.2024 14.-16.6.2024 a 13-15.9.2024
První společná brigády proběhly v září a říjnu 2023. Podařilo se nám odstranit část betonových chodníků a základů a udělat chodník, po kterém se bez stupňů dostanete až k prostranství před obeliskem.

Pořád můžete přinášet kameny vhodné na štětování viz níže – Dones si svůj kámen.

Pokud nemáte možnost se zúčastnit osobně, finanční podpora je rovněž vřele vítána. Z vašich finančních příspěvků budou hrazeny kamenické práce a doprava kamenů potřebných k vytvoření tohoto chodníku.

V rámci první fázi úprav jsme v roce 2023 provedli toto:

  • sběr nepatřičného materiálu v celé ploše
  • odstranění nevhodných betonových částí chodníku
  • vytvoření chodníku bez stupňů podél plotu Metrorologické stanice
  • nahrazení nevhodných betonových částí chodníku štětovým chodníkem s jedním stupněm a odvodňovacím kanálem
  • máme připraven materiál pro další pokračování stavby chodníku

V rámci dalších fází jsou plánovány tyto práce:

  • sběr nepatřičného materiálu v celé ploše, vyrovnání a doplnění materiálu
  • dlažba plochy u paty obelisku
  • suchá zídka v prudkém svahu za obeliskem
  • pokrčování chodníku k asfaltu včetně odvodňovacího žlabu
  • pokračování chodníku od stávajícího stupně k vrcholu

Provedení těchto úprav bylo na několika schůzkách diskutováno se zástupci municipalit, CHKO a zainteresovaných stran. Disponujeme potřebnými souhlasy a vyjádřením majitele pozemku – KČT, stavebního úřadu, CHKO, Lesů ČR. Při stavbě budou přítomni profesionálové, kteří mají dlouholeté zkušenosti s podobnými pracemi, například i v KRNAPU. Chodník bude uložen do hlíny, bude tvořen kameny buď z vrcholu, nebo přivezenými z nižších partií Lysé hory. Snad se s vaší pomocí podaří stihnout co nejvíce z nich.

Dones si svůj kámen

Pokud chcete pomoci tím, že přinesete kámen, prosím berte ho z oblasti Lysé hory. Lze sbírat kameny volně ležící podél chodníků a cest, samozřejmě NE v oblasti rezervací. Na uskladnění kamenů je určeno místo poblíž nově budovaného chodníku. Vhodné jsou deskové kameny zhruba velikosti a tvaru cihly. Nevhodné jsou kulaté a nepravidelné kameny.

Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na společné úsilí, díky kterému bude vrchol Lysé hory ještě pěknějším a pohodlnějším místem pro všechny.

Doufáme že i vás bude hřát u srdce, když k vrcholu Lysé hory dojdete po chodníku, ve kterém zůstal kus z vás. Jde jen o první krok; konečná podoba vrcholu by měla být výsledkem diskuze všech zainteresovaných stran.

Takto to na Lysé vypadalo v září a říjnu 2023

Cílová částka: 150000 Kč
Vybraná částka: 50000 Kč
33 %

Podpoř tento projekt

QR 6001 Vrchol
Číslo účtu: 8181818122/5500
Var. symbol: 6001
Částka: 1000 Kč