Úprava vrcholu Lysé hory

Úprava vrcholu Lysé hory

Vážení návštěvníci Lysé hory,

Chceme, aby se vrchol Lysé hory stal ještě přívětivějším místem pro všechny, kteří sem přicházejí. Proto spolky Beskydhost a SK K2 z.s. zahajují projekt úpravy vrcholu v oblasti kolem obelisku. Hlavním záměrem je nahradit stávající neupravený povrch z hlíny a kamení nově budovaným štětovým chodníkem.

Společná brigáda – pozor aktualizace

První společná brigáda proběhne ve dnech 28. a 29. září 2023.

Během této akce plánujeme vybudovat část chodníku směřující k obelisku, upravit okolní povrch a připravit materiál pro další etapy projektu. Pokud máte zájem se přidat, zapojit se a pomoci nám v průběhu brigády, můžete se přihlásit prostřednictvím tohoto formuláře. Rozdělili jsme to na jednotlivé dny dopoledne a odpoledne, potřebovali bychom alespoň 10 lidí každý den. Můžete se přihlásit, i pokud nepřijdete na brigádu. Budeme vědět, že chcete pomoci a budeme vás informovat podrobně o celém průběhu akce a taky o případných pokračováních.
Původně plánovaný termín jsme kvůli nepříznivé předpovědi počasí a nízkému počtu nahlášených pomocníků zkrátili na dva dny: 28. a 29. září.

Pokud nemáte možnost se zúčastnit osobně, finanční podpora je rovněž vřele vítána. Z vašich finančních příspěvků budou hrazeny kamenické práce a doprava kamenů potřebných k vytvoření tohoto chodníku.

V rámci první fáze úprav jsou plánovány tyto práce:

  • sběr nepatřičného materiálu v celé ploše
  • vyrovnání a doplnění materiálu
  • odstranění nevhodných betonových částí chodníku
  • vytvoření chodníku bez stupňů podél plotu Metrorologické stanice
  • dlažba plochy u paty obelisku
  • stupně ve svahu u vstupu na prostranství kolem obelisku
  • suchá zídka v prudkém svahu za obeliskem

Provedení těchto úprav bylo na několika schůzkách diskutováno se zástupci municipalit, CHKO a zainteresovaných stran. Disponujeme potřebnými souhlasy a vyjádřením majitele pozemku – KČT, stavebního úřadu, CHKO, Lesů ČR. Při stavbě budou přítomni profesionálové, kteří mají dlouholeté zkušenosti s podobnými pracemi, například i v KRNAPU. Chodník bude uložen do hlíny, bude tvořen kameny buď z vrcholu, nebo přivezenými z nižších partií Lysé hory.
Snad se s vaší pomocí podaří během první brigády stihnout co nejvíce z nich.

Dones si svůj kámen

Pokud chcete pomoci tím, že přinesete kámen, prosím berte ho z oblasti Lysé hory. Lze sbírat kameny volně ležící podél chodníků a cest, samozřejmě NE v oblasti rezervací. Na uskladnění kamenů je určeno místo na severovýchodní straně plotu Meteorky. Děkujeme společnosti AK 1324, s.r.o. za poskytnutí pozemku. Vhodné jsou deskové kameny zhruba velikosti a tvaru cihly. Nevhodné jsou kulaté, nepravidelné a příliš malé kameny.

Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na společné úsilí, díky kterému bude vrchol Lysé hory ještě pěknějším a pohodlnějším místem pro všechny.

Doufáme že i vás bude hřát u srdce, když k vrcholu Lysé hory dojdete po chodníku, ve kterém zůstal kus z vás. Jde jen o první krok; konečná podoba vrcholu by měla být výsledkem diskuze všech zainteresovaných stran.

Takto to na Lysé vypadá teď, v září 2023

Cílová částka: 50000 Kč
Vybraná částka: 22300 Kč
45 %

Podpoř tento projekt

QR 6001 Vrchol
Číslo účtu: 8181818122/5500
Var. symbol: 6001
Částka: 1000 Kč