Naše Lysá – sbírka

Naše Lysá – sbírka

Všichni, kdo Lysou pravidelně navštěvujeme, víme, že by se na Lysé mohlo několik věcí změnit. A protože chceme i vám, turistům umožnit na některé změny přispět a ovlivnit je, založili jsme sbírku pro Lysou Horu.

Můžete přispět na sbírku obecně a nebo konkrétně na některý z aktuálních projektů. O tom, jak budou prostředky rozděleny, rozhodne valná hromada spolku Beskydhost, která se koná vždy na konci roku. Pokud přispějete na konkrétní projekt uvedením příslušného variabilního symbolu, budou peníze použity na něj.

Cílová částka: 1000000 Kč
Vybraná částka: 70000 Kč
7 %

Podpoř tento projekt

QR 1 NaseLysa
Číslo účtu: 8181818122/5500
Var. symbol: 1
Částka: 100 Kč