Sedni ⧓ lehni

Sedni ⧓ lehni

Pilotní projekt mobiliáře na turisticky atraktivních místech v katastru obce Ostravice.
V obci je několik míst, která vybízejí k tomu si tam sednout a pozorovat krajinu. Pokusili jsme se vybrat několik z nich, jsou dostupná a poblíž značených stezek. Na některých je doloženo fotkami a obrazy, že tam lidé chodí a kochají se už hodně dlouho. Mobiliář bude jednoduchý, z tradičních materiálů, dostatečně odolný a přitom moderně pojatý. Místa budou opatřena navigačními prvky ve formě qr kódů, ke každému místu bude vytvořena www stránka s popisem a informacemi o místním dědictví v okolí.

Motivace:

Kultivace prostoru extravilánu obcí a hor a poukázání na jeho přírodní a kulturní zajímavosti

Základní myšlenky:

  • dbát na estetickou kulturu prostoru i mimo centra obcí v otevřené krajině
  • kultivovat lidmi navštěvovaná místa
  • kvalitativně rozvíjet turistiku a infrastrukturu pro turismus i pobyt místních
  • učit šetrnosti a citlivosti k místům a krajině, upozornit na opomíjené krásy
  • pasivně a nenásilně vzdělávat návštěvníky
  • nevytvářet nové dominantní cíle, pouze zmírnit a usměrnit tlak na již přetížené lokality
  • vytvořit mobiliář, se kterým je možné jednoduše pracovat a který umí pracovat s lidmi

Vzdělávací a naučný potenciál:

Hory jsou svébytným a překrásným přírodním prostředím, zdrojem obživy i kultury našich předků a tím vším se stávají naším společným dědictvím. Jako celek i jednotlivými svými místy nám nabízejí poznání, jeho nalezení je bohužel často velmi ztíženo současným komerčním a dravým přístupem k rekreaci i nekultivovanou úpravou prostředí.

Jen samo zastavení se a zvednutí pohledu do krajiny je okamžik, kdy každý nachází jiné myšlenky a poučení. Avšak mnohá místa nenabízejí pouze výhled či možnost spočinout, ale mají i vlastní příběh, který stojí za to předávat. Příkladem mohou být Ujmiska na Ostravici, odkud v historii malíři rádi malovali Lysou horu a dnes si výhledu mnozí ani nevšimnou. Ovšem sledovat je možno i místa dávných salaší, samot, dějiště dávných událostí, místa se zajímavou geologií či přírodními krásami.

Prvky by měly nést maximálně název a QR kód s odkazem, abychom zachovali jejich čistotu a nevnášeli další panely s informacemi, které mohou zastarávat a být terčem vandalů i povětrnostních podmínek.

Cílem ovšem není nahrazovat naučné stezky, značené trasy či turistické chaty, hodláme pouze neinvazivně a vědomě pomoci jednotlivým místům a zapojit se tak do celkové kultivace prostředí i nás samých.

Cílová částka: 100000 Kč
Vybraná částka: 100000 Kč
100 %

Podpoř tento projekt

Číslo účtu: 8181818122/5500
Var. symbol: 3001
Částka: 1000 Kč