Úprava vrcholu Lysé hory

Úprava vrcholu Lysé hory

Spolu s organizátory závodů LH24 a B7 bychom chtěli podpořit úpravu vrcholu Lysé Hory kolem obelisku. Z vybraných prostředků se budou hradit kamenické práce a doprava kamenů tvořících směrovou růžici. Ty budou uloženy ve štětovém chodníku, který by měl nahradit stávající neupravený povrch z hlíny a kamení. Díky akcím dobrovolníků budou na vrchol vyneseny kameny potřebné k položení chodníku.

Doufáme že i vás bude hřát u srdce, když k vrcholu Lysé hory dojdete po chodníku, ve kterém zůstal kus z vás. Konečná podoba vrcholu by měla být výsledkem diskuze všech stakeholderů a v úvahu by měla být brána architektonická studie vrcholu Lysé Hory.

Cílová částka: 50000 Kč
Vybraná částka: 20300 Kč
41 %

Podpoř tento projekt

QR 6001 Vrchol
Číslo účtu: 8181818122/5500
Var. symbol: 6001
Částka: 1000 Kč